دلم عجیب گرفته است و هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند...

کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان